07. Autoimmune connective tissue diseases


Erasmus syndrome associated with severe liver injury

Rakototarisaona Mendrika Fifaliana, Raharolahy Onivola, Razanakoto Naina Harinjara, Sata Moril, Andrianarison Malalaniaina, Sendrasoa Fandresena Arilala, Ranaivo Mamy Ranaivo, Ramarozatovo Lala Soavina, Rapelanoro Rabenja Fahafahantsoa

SAPHO syndrome: a case report

Ellene Papazis Alquati, Luiza Catarina Fernandes De Negreiros, Flávio Fernando Nogueira De Melo, Carolina Feres De Melo, Letícia Neves Martins